JOIN US

加入我們 - 招聘崗位

地產

 • 項目經理
 • 總裁助理/秘書
 • 計劃運營經理
 • 建筑設計師
 • 招商專員
 • 置業顧問
 • 招商總經理

旅游

 • 前期評估測算經理
 • 規劃設計專員
 • 規劃設計經理
 • 投資開發專員
 • 投資開發經理
 • 招采預算專員
 • 出納
 • 行政專員
 • 品牌推廣經理/主管
 • 人力資源經理
 • 總裁辦主任